barra-header-generic

contacto

Información y sugerencias

Recuerde que para los paquetes turísticos el contacto es directo con la agencia receptiva

Los campos marcados con un * son obligatorios


Avís legal. L’informem que, en compliment de la Llei 15/1999 (LOPD) i 34/2002 (LSSICE), les dades personals que ens facilita en aquest acte i en el futur, inclosa la seva adreça de correu electrònic seran incorporades al sistema de tractament titularitat del PATRONAT DE TURISME DE LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA amb CIF G25228180 i domicili social en Rambla Ferran, 18 3a planta, 25006 Lleida. La finalitat del fitxer es gestionar la seva inscripció i participació en l´activitat descrita, la gestió administrativa de la mateixa, la comunicació de de les activitats relacionades amb l’activitat en qüestió, així com per al manteniment, desenvolupament, compliment, ampliació i millora de la relació establerta. En qualsevol cas podran exercitar-se els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament , supressió, portabilitat i oposició al tractament davant la Diputació de Lleida en els termes previstos en les disposicions abans esmentades, dirigint la seva petició a la direcció abans indicada o al correu electrònic info@diputaciolleida.cat.